Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold  
Kapittel 1  
Kapittel 5  
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek
Programvare

Lenker
Kurs
Tips     

Java 7 
Java 8 - datohåndtering
Trykkfeil


 

 

 
 

Løsninger til programmeringsoppgaver

Følgende oppgaver har løsning:

    Kapittel  3: Oppgave 1 og 2
    Kapittel  4: Oppgave 3 og 6
    Kapittel  5: Oppgave 1
    Kapittel  6: Oppgave 1
    Kapittel  7: Oppgave 2
    Kapittel  8: Oppgave 2, både i immutabel og mutabel utgave
    Kapittel  9: Oppgave 1 og 3
    Kapittel 10: Oppgave 3 (med og uten ekstraoppgavene) og 5
    Kapittel 11: Oppgave 2, 3 og 4. Den siste med med både testklient og menystyrt klientprogram.
    Kapittel 12: Oppgave 2
    Kapittel 13: Oppgave 2
    Kapittel 14: Oppgave 4 og 5
    Kapittel 16: Oppgave 2 og 4
    Kapittel 17: Oppgave 2 og 3
    Kapittel 18: Oppgave 3 og 4
    Kapittel 19: Oppgave 4 og 5
    Kapittel 20: Oppgave 1
    Kapittel 21: Oppgave 1 og 2
    Kapittel 22: Ingen oppgaver
    Kapittel 23: Oppgave 3 og 4
    Kapittel 24: Oppgave 1 og 4
    Kapittel 25: Oppgave 2 og 4

OBS: Løsningene kap. 20-25 er hentet fra 3.utgave av boka. Det kan derfor være mindre forskjeller i kodestil, mv. i forhold til 4.utgave.

Last ned løsningene her.

.