Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold  
Kapittel 1  
Kapittel 5  
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek
Programvare

Lenker
Kurs
Tips     

Java 7 
Java 8 - datohåndtering
Trykkfeil


 

 

 
 

Endringer på grunn av Java 7 ...

Det aller meste som går bra i Java 6, går også bra i Java 7. Her dokumenteres noe av det nye som er relevant i forhold til lærestoffet i boka ...

Strenger i switch-setningen

Java 7 tillater strenger som uttrykk i switch-setningen. Se eksempel.

try-catch with resources

Det er i Java7 kommet et alternativ til den tungvinte unntakshåndteringen som er vist på side 826 i boka. Se kode med forklaringer. 

JList tar generiske typer (etter tips fra Øyvind Jenssen)

Dersom du ikke oppgir type ved bruk av JList, DefaultListModel og AbstractListModel gis det en advarsel (unchecked type) fra kompilatoren. I boka gjelder dette følgende API-beskrivelser:

 • Klassen javax.swing.DefaultListModel side 615.
  Konstruktøren skal se slik ut:
  public DefaultListModel<Type>()
  Metodehodene skal se slik ut:
  public void add(int indeks, Type obj)
  public void addElement(Type obj)
  public Type get(int indeks)
  public Type remove(int indeks)
  public Type set(int indeks, Type obj)
  public int size()
 •  Klassen javax.swing.JList side 617-618
  Konstruktørene skal se slik ut:
  public JList()
  public JList(Type[] listedata)
  For de oppgitte metodene gjelder følgende endringer:
  getSelectedValue() har returtype Type
  getSelectedValues() er deprecated, og skal erstattes med public List<E> getSelectedValuesList(), deretter kall på toArray()
  setListData() tar nå Type[] som argument

Flere av kodeeksemplene er endret (løsningsforslagene er foreløpig ikke endret):

TestListeboks.java (linje 18 og 42, side 597) (berører også kodesitater nederst side 595 og midt på side 596)
TestListeboks2.java (linje 16-17, side 599)
OppussingKap19GUI.java (linje 38 og 59, side 664-665) (berører også kodesitat, linje 12 nedenfra side 663)
Datamodeller.java (klassen EgenListeModell, linje 23 og 34, side 671)
DatabaseApplikasjon.java (klassen DatabaseGUI, linje 39 og 40, side 834)