Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold  
Kapittel 1  
Kapittel 5  
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek
Programvare

Lenker
Kurs
Tips     

Java 7 
Java 8 - datohåndtering
Trykkfeil


 

 

 
  

Pakken mittBibliotek

Pakken mittBibliotek inneholder følgende klasser (sidehenvisninger til boka):

Bok - enkel bok-klasse med tittel, pris og antall. Brukes i JSP-side, se side 902
DataLeser - innlesing av tekst og tall med begrenset datakontroll, se side 495-497.
MinDialog - dialog med OK- og Avbryt-knapp, se side 643-645
Opprydder - klasse for lukking av databaseressurset, se side 831-832.
Person - klasse med personid., fornavn og etternavn, se side 647-648
PersonDialog - klasse for innlesing/editering av persondata, se side 648-650
Sorter - implementerer algoritmen "Sortering ved utvelgelse" for heltall (side 288) og objekter (side 410)

Pakken inneholder også en "underpakker":

database - databasepool med testprogram, se kap. 24.5, side 837-843.

Du kan velge om du vil laste ned hele pakken på en gang
mittBibliotek.zip eller mittBibliotek.jar

Eller du kan se på
en og en fil
, og kopiere det du måtte trenge.

Installasjonsveiledning for mittBibliotek finner du på side 382-384. For å følge denne må du laste ned zip-filen, pakke den opp og kompilere den.