Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold  
Kapittel 1  
Kapittel 5  
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek
Programvare

Lenker
Kurs
Tips     

Java 7 
Java 8 - datohåndtering
Trykkfeil


 

 

 
 

Kurs basert på boka

Det er utarbeidet to nettbaserte kurs:

Programmering i Java
Videregående programmering

Hvert kurs er på 5 studiepoeng.
Studenter kan gå opp til eksamen ved høgskoler og videregående skoler over hele landet.

Kursene starter ca. 1.september og 1.februar hvert år. For mer informasjon, se http://itfag.no/