Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold  
Kapittel 1  
Kapittel 5  
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek
Programvare

Lenker
Kurs
Tips     

Java 7 
Java 8 - datohåndtering
Trykkfeil


 

 

 
 


Else Lervik og
Vegard B. Havdal:

Programmering i Java
4.utgave
ISBN: 82-05-39050-8
956 sider 

Programmering i Java, 4.utgave

Programmering i Java Programmering i Java er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring.

De fire første kapitlene gir leseren grunnleggende programmeringserfaring ved at programmer med sekvensiell struktur, valg og løkker gjennomgås. Deretter lager leseren sine første Java-klasser. Gode programmeringsvaner innføres tidlig, og innkapsling av data samt programmering av robuste klasser med testing er tema. Tabeller settes inn i en objektorientert sammenheng. I denne delen av boka gis leseren også anledning til å bli kjent med flere av klassene i Java-API-et og spesielt enkel grafikkprogrammering og programmering av appleter.

Av det øvrige innholdet

  • UML: sekvensdiagram, komposisjon, aggregering og generalisering
  • Swing: GUI-komponenter for tekster, valg, lister, tabeller og dialogvinduer
  • algoritmer og datastrukturer (Collections), testing
  • trådprogrammering, RMI, JDBC, web-programmering med JSP  

Pedagogiske virkemidler

  • læringsmål for hvert kapittel
  • forklaring av mer enn 500 begreper i oversiktlige lister
  • mer enn 500 oppgaver av ulike typer, mange med løsning på bokas hjemmeside
  • API-referanser samlet til slutt i aktuelle kapitler

Programvaren som trengs for å lage Java-programmer, kan lastes gratis ned fra Internett.

Sivilingeniør Else Lervik er førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Hun er også medforfatter av boka "Programmering i C++".
Sivilingeniør Vegard B. Havdal er systemutvikler hos Yahoo! Technologies Norway AS, Trondheim.

Programmering i Java er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.