Å registrere en Access-database som en ODBC-datakilde

Åpne Kontrollpanelet.

Velg Administrative verktøy.

Klikk på Datakilder (ODBC), og velg ”Brukerdatakilder”:

Etter å ha trykket på "Legg til..." får du fram følgende vindu:

Du skal konfigurere datakilden for en Access-driver. I vinduet over ligger denne øverst i listen. Velg denne driveren og trykk på Finish-knappen. Du får så fram dialogvinduet for konfigurering:

Bestem deg for et navn på datakilden, og skriv det inn i øverste felt i vinduet. Dette er navnet du skal bruke i Java-programmet ditt. Dersom du ønsker å lagre ytterligere opplysninger om databasen, kan du fylle ut feltet "Beskrivelse". Det er ikke nødvendig å skrive noe her.  Trykk ikke OK, men:

Neste trinn er å få knyttet dette navnet til den fysiske datafilen der databasen ligger. Trykk på "Velg...".

Eksempeldatabasen ligger på c:\Program Files\Microsoft Office\Samples\Gastronor.mdb. Let deg fram til filen, og klikk på filnavnet i listeboksen til venstre. Etter at det er gjort ser vinduet ut som vist over.

Trykk OK. Du kommer så tilbake til dialogen "Konfigurer ODBC-driver for Microsoft Access".

Trykk OK. Du er nå tilbake der du startet:

Merk at "Gastronor" nå er kommet med på listen over brukerdatakilder.

Trykk OK, og du er ferdig.

26.01.2006 Else Lervik.