Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 19-25

Kun til bruk sammen med læreboka «Programmering i Java», Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.

Her henvises du til løsningene for 3.utgave av boka. Kapittelnumrene er forskjellige, men tabellen nedenfor gir deg oversikten.
Det forekommer at løsningen ikke helt passer til oppgaven eller til koden i 4. utgave av boka.

4.utgave

Lenke til fil, med angivelse av kapittel

Kapittel 19

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 15, samme underkapittel og oppgavenummer

Kapittel 20.2

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 16.3

Kapittel 20.5

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 16.6

Kapittel 21.2

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 17.2

Kapittel 21.4

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 17.3

Kapittel 21.5

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 17.4

Kapittel 21.6

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 17.5

Kapittel 21.8

losningerSmaOppg11_18_3utg.pdf, kapittel 17.7

Kapittel 22

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 22, samme underkapittel og oppgavenummer

Kapittel 23.1

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 19.1

Kapittel 23.4

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 19.3

Kapittel 23.5

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 19.4

Kapittel 23.6

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 19.5

Kapittel 23.7

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 19.6

Kapittel 24

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 20, samme underkapittel og oppgavenummer

Kapittel 25

losningerSmaOppg19_22_3utg.pdf, kapittel 21, samme underkapittel og oppgavenummer (kap. 25.10 er nytt i 4.utgave)