Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Installasjon av webtjeneren Tomcat

 

Nedlasting, installasjon og testing

Gå til http://tomcat.apache.org/.

Velg Apache Tomcat 6.x under Download. Velg nyeste versjon og last ned den utgaven som passer under overskriften "Core". Windowsbrukere laster ned Windows Executable og kjører denne. Du får spørsmål om administratorpassord underveis i installasjonen. Nå trenger neppe du dette i denne omgang, men du må svare på det.

I fortsettelsen antar vi at du kjører under Windows og at web-tjeneren ligger på katalogen c:\tomcat. Du vil finne et lite ikon nederst i høyre hjørne på skjermen. Klikk på dette og se at du har valget mellom å starte og stoppe Tomcat. Dersom du ikke finner ikonet, velg Apache Tomcat  / Monitor Tomcat under Start/Alle programmer. Da skal web-tjeneren starte og ikonet komme til syne.

La oss så prøve web-tjeneren:

  1. Sørg for at web-tjeneren går ved å kontrollere at "Start service" er grået ut i Tomcat-ikonet nederst i høyre hjørne på skjermen.

  2. Åpne siden http://localhost:8080/ i nettleseren. (Tomcat kjører på port 8080.) Dersom alt går som det skal, vil du her få opp en side med blant annet følgende melding: "If you're seeing this page via a web browser, it means you've setup Tomcat successfully. Congratulations!".

  3. Stopp tjeneren ved å klikke på Tomcat-ikonet og velge Stop service.
     

Hvordan legge jeg inn servletfiler (kapittel 25.3)?

Java-filer som inneholder servleter, skal ligge i katalogen c:\tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF\classes. I tillegg må servleten registreres i filen c:\tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF\web.xml, eksempel:


<servlet><servlet-name>EnkelServlet</servlet-name>
<servlet-class>EnkelServlet</servlet-class></servlet>
<servlet-mapping><servlet-name>EnkelServlet</servlet-name>
<url-pattern>/EnkelServlet</url-pattern></servlet-mapping>
 

Dette legges inn etter linjen </description>. Her angir vi først navnet på servleten og deretter navnet på klassen. Så følger URL’en. Her har vi valgt navnet EnkelServlet på alt sammen.

Hvor skal jeg legge jsp-filene?

Jsp-filer skal ligge i katalogen c:\tomcat\webapps\ROOT eller eventuelle underkataloger til denne katalogen. URL-en til en JSP kan for eksempel være http://localhost:8080/EksKap25/Tid.jsp.

Hvor blir det av servletene som genereres ved oversetting av jsp-filene?

Java-filene som genereres automatisk ved oversetting av jsp-filene, blir lagt i katalogen c:\tomcat\work\Catalina\localhost\_\org\apache\jsp\. Eksempel: Dersom jsp-filen heter Tid.jsp, vil den genererte filen få navnet Tid_jsp.java.

Hvor skal jeg legge Java-klasser som jeg bruker i jsp-filene?

Vanlige Java-klasser som skal brukes i webapplikasjoner, må ligge i navngitte pakker som ligger på bestemte steder i katalogstrukturen til Tomcat. For enkelhets skyld benytter vi katalogen c:\tomcat\common\classes. Pakker som ligger her vil være tilgjengelig for alle webapplikasjoner. (Web-tjeneren bruker ikke CLASSPATH slik den er satt opp i systeminnstillingene på maskinen.)

Hvis mittBibliotek skal brukes, legges også dette her.

Husk å kompilere Java-filene.

Hvor havner utskrift fra System.out.println()-setninger?

De finner du i filen c:\tomcat\logs\stdout_ååååmmdd.log. Det er en ny stdout-fil pr. dag.

Sist oppdatert: 26.06.2009, Else Lervik